Facsheet Spoorzone Laakhavens

Aan de Laakzijde van Hollands Spoor zijn, in het kader van de Central Innovation District aanpak, plannen voor hoogbouw. Gemeente Den Haag organiseerde in november/december een aantal bijeenkomsten. In onderstaande factsheet is een weerslag te vinden van de opbrengst. Buurtstation spreekt de hoop uit dat …

Read More

Blauwe regens voor op de (rode) Loper Oude Centrum

Vanuit het project Loper Oude Centrum is eerder aangegeven dat mensen een blauwe regen kunnen krijgen voor in hun geveltuintje. Deze blauwe regens worden door de gemeente geschonken aan degenen die dit willen. Interesse? Stuur dan een mailtje aan loperoudecentrum@denhaag.nl. Foto door nlamore uit USA – …

Read More

kunst bij Winston en Weiwei

Bij Winston en Weiwei (Stationsweg 45) is weer kunst te bewonderen, dit keer van Joël Vervaecke, Marga Middeldorp, Ron v.d. Aa en Sofia Rusland. Meer informatie is te vinden in onderstaand boekje.

Het Strijkijzer fluit weer

WestOnline berichte er al over: Het Strijkijzer fluit weer. De panelen die het fluitgeluid moeten tegengaan zijn vanwege onderhoud door woningcorporatie Vestia verwijderd en worden naar verwachting pas in het voorjaar weer teruggeplaatst. Heeft u last van het gefluit? Meldt dit dan bij Vestia. Dit …

Read More

meer informatie over de verkeersmaatregelen beschikbaar!

De inspraak m.b.t. de verkeersmaatregelen is van start, zie voor meer informatie het eerdere bericht hierover. Een uitgebreide toelichting op de plannen is inmiddels ook te vinden op de website van de gemeente. De stukken waar het formeel om gaat, zijn ook beschikbaar. Helaas ontsluit …

Read More

Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt 7 november 2018

Woensdag 7 november vindt het Leefbaarheidsoverleg plaats. Naast o.a. een rondje actuele aandachtspunten (“rondje buurt“) gaan we het hebben over het Huijgenspark. De werkgroep Huijgenspark presenteert de stand van zaken, onder meer de conclusie m.b.t. de losloopzone (zie hieronder het memo hierover). De werkgroep Huijgenspark …

Read More

Bewonersavond Stationsbuurt

De bewonersavond van 2018 vindt plaats na het Leefbaarheidsoverleg op 7 november van 21:00-21:30. Tijdens de bewonersavond legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Daarnaast wordt het bestuur voor 2019 verkozen. De agenda voor het overleg alsmede het inhoudelijk jaarverslag …

Read More