vraaggesprek met stadsdeelwethouder Bert van Alphen

Op 13 november spraken bestuursleden Saskia Engelen, Lucienne de Roos en Nol Witte met stadsdeelwethouder Bert van Alphen. De inleidende kennismaking was helaas te slecht van geluidskwaliteit, daarom volgt een korte samenvatting. Wat doet een stadsdeelwethouder? “Ik ben Bert van Alphen, ik ben o.a. stadsdeelwethouder …

Read More

Verslag over 2020

Bewonersorganisatie Buurtstation legt elk jaar financieel en inhoudelijk verantwoording af aan de wijk en de gemeente over de activiteiten die ze heeft uitgevoerd. Het verslag over 2020 is hieronder te vinden. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom via info@buurtstation.nl.

Bewoneravond Stationsbuurt

De bewonersavond van 2020 vindt plaats op 25 november van 20:00-21:00. Tijdens de bewonersavond legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Daarnaast wordt het bestuur voor 2021 verkozen. De agenda voor het overleg is hieronder te vinden.

De laatste nieuwtjes uit de Stationsbuurt

Helaas kunnen we elkaar nog steeds maar beperkt ontmoeten. Dat vinden we als bestuur van bewonersorganisatie Buurtstation enorm jammer. Via deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van wat nieuwtjes uit de wijk. Mocht u vragen of opmerkingen hebben: we horen graag van …

Read More

Gemeente start werkzaamheden aan de kademuren Groenewegje

Om de stad veilig en aantrekkelijk te houden investeert gemeente Den Haag in de buitenruimte. De gemeente werkt aan stabiele kademuren en veilige bruggen zodat de stad goed bereikbaar blijft voor inwoners en bezoekers. Veel van deze oude kademuren en sommige bruggen staan op houten …

Read More

Gemeente gaat van start met herinrichting Kraijenhoffstraat

De gemeente Den Haag gaat nog dit jaar de Kraijenhoffstraat opnieuw inrichten. In deze nieuwe inrichting zijn het vervangen van de huidige speeltoestellen, het realiseren van meer groen en nieuwe bestrating meegenomen. De werkzaamheden starten in de week van 12 oktober 2020 en duren uiterlijk …

Read More

Zonnepanelen op sporthal Oranjeplein

Er komt een collectief zonnedak komt op de sporthal Oranjeplein. Bewoners van de Stationsbuurt kunnen mee doen en investeren in 100% groene energie! Het dak van de Sporthal Oranjeplein wordt een collectief zonnedak vol zonnepanelen. Iedereen die in de zgn. postcoderoos rond de sporthal woont, …

Read More