Aanpassing verkeersplateaus Stationsweg

In het Leefbaarheidsoverleg van november 2019 is toegezegd dat de plateaus op de Stationsweg steiler te maken. Dit zou moeten zorgen voor een lagere snelheid op de Stationsweg. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd. In onderstaande bewonersbrief is hierover meer informatie te vinden.

Plaatsing openbaar toilet Huijgenspark

Een van de ideeën uit de bewonersparticipatie met betrekking tot de Loper Oude Centrum was een openbaar toilet in het Huijgenspark. Het heeft even geduurd, maar het toilet is inmiddels geplaatst. In onderstaande bewonersbrief is meer informatie te vinden over het inmiddels geplaatste toilet.

Wob-verzoek perrontoegangen Interwijktunnel

De NS, ProRail en gemeente Den Haag zijn van plan om de trappen naar de perrons in de fietserstunnel onder Hollands Spoor af te sluiten zodra de nieuwe reizigerstunnel in gebruik genomen wordt. Dit vinden de Fietserbond Haagse Regio, bewonersorganisatie Buurtstation en Bewoners Overleg Leeghwaterkade, …

Read More

Zomerwandelingen in de wijk

Onze buurtsportcoach organiseert samen met Zebra Welzijn en gemeente Den Haag zomerwandelingen in de wijk.

Inbrekers gaan niet op vakantie!

Gaat u op vakantie of een dagje erop uit deze zomer? Weet dat inbrekers niet op vakantie gaan! De coronamaatregelen in Nederland zijn versoepeld en veel omringende landen hebben hun grenzen weer geopend. Grote kans dat u tijdens de aankomende zomervakantie erop uitgaat. Hét moment …

Read More

Zienswijze Buurtstation op de ontwerp Structuurvisie en planMER CID

De gemeente vraagt om zienswijzen op de ontwerp-Structuurvisie CID. De acht wijkorganisaties in het CID hebben aan een gezamenlijke reactie gewerkt, met ieder een eigen wijkspecifieke paragraaf. Bij deze de reactie van bewonersvereniging Buurtstation welke ook te gebruiken is als format voor alle bewoners.

De verkeersmaatregelen komen eraan!

Het heeft even geduurd, maar de resterende verkeersmaatregelen die in het kader van de Loper Oude Centrum waren voorzien worden vanaf 22 juni gerealiseerd! De nieuwe situatie wordt zowel voor bewoners en bezoekers als voor verkeer dat geen bestemming heeft in de wijk wennen. Middels …

Read More