Bewoners kiezen plannen voor een schonere en groenere buurt

Bewoners Stationsbuurt kiezen plannen voor een schonere en groenere buurt

Zes initiatieven van bewoners om de Stationsbuurt schoner en groener te maken ontvangen in totaal 30.000 euro van de gemeente Den Haag. Via de website stationsbuurtbegroot.denhaag.nl hebben wijkbewoners de afgelopen maanden 45 plannen ingediend. Na een haalbaarheidstoets van de gemeente bleven er 13 haalbare plannen over. De overige plannen waren om verschillende redenen niet uitvoerbaar of hadden onvoldoende ‘likes’. Alle wijkbewoners van 12 jaar en ouder konden van 17 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 op hun favoriete plannen stemmen. Uiteindelijk hebben 570 bewoners 2.163 stemmen uitgebracht.

De winnende plannen:

 

  1. Als Orac’s moeten, kunnen plantenbakken ook: € 5.000 – 260 stemmen
  2. Groene route van station Holland Spoor naar het centrum:  € 5.000- 254 stemmen
  3. Stop het wildplassen en -poepen: € 5.000 – 220 stemmen
  4. Groene oase: € 5.000 – 211 stemmen
  5. Groenste straat van de Stationsbuurt, Oranjelaan: € 5.000 – 180 stemmen
  6. Groene loper naar Huijgenspark: € 2.500 – 177 stemmen

 

Wethouder Bert van Alphen overhandigde de cheques aan de winnende indieners waarmee de plannen binnen een jaar moeten worden uitgevoerd.

Regenboogzebra
Een plan waar 101 keer op was gestemd, maar vanwege redenen van verkeersveiligheid niet uitvoerbaar is, is de regenboogzebra. Door de grote hoeveelheid ‘likes’ kijkt de gemeente of realisatie in de Stationsbuurt in een andere vorm en vanuit een ander budget mogelijk is. Dit wordt samen met de indiener van het plan verkend.

Meer informatie
– stationsbuurtbegroot.denhaag.nl

 

 

 

Bijlagen