Bewonersavond Stationsbuurt

De bewonersavond van 2019 vindt plaats na het Leefbaarheidsoverleg op 20 november van 21:00-21:30. Tijdens de bewonersavond legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Daarnaast wordt het bestuur voor 2020 verkozen.

De agenda voor het overleg alsmede het inhoudelijk jaarverslag is hieronder te vinden.

uitnodiging en agenda bewonersavond
bestuursverslag 2019