Aanpassing verkeersplateaus Stationsweg

In het Leefbaarheidsoverleg van november 2019 is toegezegd dat de plateaus op de Stationsweg steiler te maken. Dit zou moeten zorgen voor een lagere snelheid op de Stationsweg. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd. In onderstaande bewonersbrief is hierover meer informatie te vinden.

Bewonersbrief aanpassen verkeersplateaus Stationsweg