Plaatsing openbaar toilet Huijgenspark

Een van de ideeën uit de bewonersparticipatie met betrekking tot de Loper Oude Centrum was een openbaar toilet in het Huijgenspark. Het heeft even geduurd, maar het toilet is inmiddels geplaatst. In onderstaande bewonersbrief is meer informatie te vinden over het inmiddels geplaatste toilet.

Bewonersbrief plaatsing openbaar toilet Huygenspark