Bijdrage Buurtstation aan activiteiten in de wijk

Buurtstation beschikt over een hoog eigen vermogen. Het bestuur stelt daarom ook in 2020 een financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten voor en door bewoners in de wijk. Meer informatie is te vinden in onderstaande toelichting. Een eventuele subsidie kan worden toegekend middels de “regeling activiteiten derden via Buurtstation“.

bijdrage Buurtstation aan activiteiten in de wijk versie 2019-11-18 (geldig per 1 januari 2020)