buurtbijeenkomst CID HS-kwartier 8 juli

De gemeente Den Haag heeft besloten in te zetten op de ontwikkeling van het “Central Innovation District”; het gebied tussen de drie Haagse stations. Voor onze wijk betekent dit onder meer dat in het gebied rondom station Holland Spoor een grote hoeveelheid woningen zal worden toegevoegd in de vorm van hoogbouw. Daarmee samenhangend zal in het gebied achter ons station de openbare ruimte en leefbaarheid flink worden verbeterd.

Op maandag 8 juli 2019 nodigt bewonersorganisatie Buurtstation u uit om over deze ontwikkeling met elkaar van gedachten te wisselen. De avond zal starten met presentaties van zowel de gemeente Den Haag als de projectontwikkelaar, LIFE MAKES SENS. Er zal ruimte zijn voor zowel vragen als opmerkingen.

Datum en tijd: 8 juli 2019, 19.30 inloop (presentaties starten 19:45)
Locatie: Student Hotel Den Haag (Hoefkade 9)
Aanmelding niet vereist.