Leefbaarheidsoverleg 27 januari 2021

Buurtstation nodigt bewoners van de Stationsbuurt van harte uit voor het volgende leefbaarheidsoverleg (LBO). Dit overleg vindt online plaats. Tijdens het overleg stelt het bestuur zich voor en komen verder o.a. aan de orde de speerpunten voor 2021, de voortgang bij de diverse werkgroepen en …

Read More

Blije Berichtengedichtenbundel Stationsbuurt

Stichting Zebra heeft het project Blije Berichten Gedichten afgesloten. Mariska van Andel heeft gedichten uit de wijk verzameld en gebundeld. Deze bundel is te koop bij het Oranjeplein en bij de Overkant voor € 5,00. Meer informatie over de bundel en de winnaars vind je …

Read More

vraaggesprek met stadsdeelwethouder Bert van Alphen

Op 13 november spraken bestuursleden Saskia Engelen, Lucienne de Roos en Nol Witte met stadsdeelwethouder Bert van Alphen. De inleidende kennismaking was helaas te slecht van geluidskwaliteit, daarom volgt een korte samenvatting. Wat doet een stadsdeelwethouder? “Ik ben Bert van Alphen, ik ben o.a. stadsdeelwethouder …

Read More

Verslag over 2020

Bewonersorganisatie Buurtstation legt elk jaar financieel en inhoudelijk verantwoording af aan de wijk en de gemeente over de activiteiten die ze heeft uitgevoerd. Het verslag over 2020 is hieronder te vinden. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom via info@buurtstation.nl.

Gemeente start werkzaamheden aan de kademuren Groenewegje

Om de stad veilig en aantrekkelijk te houden investeert gemeente Den Haag in de buitenruimte. De gemeente werkt aan stabiele kademuren en veilige bruggen zodat de stad goed bereikbaar blijft voor inwoners en bezoekers. Veel van deze oude kademuren en sommige bruggen staan op houten …

Read More

Gemeente gaat van start met herinrichting Kraijenhoffstraat

De gemeente Den Haag gaat nog dit jaar de Kraijenhoffstraat opnieuw inrichten. In deze nieuwe inrichting zijn het vervangen van de huidige speeltoestellen, het realiseren van meer groen en nieuwe bestrating meegenomen. De werkzaamheden starten in de week van 12 oktober 2020 en duren uiterlijk …

Read More

Zonnepanelen op sporthal Oranjeplein

Er komt een collectief zonnedak komt op de sporthal Oranjeplein. Bewoners van de Stationsbuurt kunnen mee doen en investeren in 100% groene energie! Het dak van de Sporthal Oranjeplein wordt een collectief zonnedak vol zonnepanelen. Iedereen die in de zgn. postcoderoos rond de sporthal woont, …

Read More