groene voornemens voor 2020?

Heb je groene voornemens voor 2020? Denk ‘ns aan een geveltuintje. Dat mag vaak, zonder vergunning. Kijk voor meer informatie op de site van gemeente Den Haag: https://www.denhaag.nl/nl/algemeen/geveltuinen.htm Interesse in een groen dak? Hiervoor heeft de gemeente subsidie beschikbaar. Kijk voor meer informatie op https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-wonen-en-bouwen/subsidie-groene-daken-aanvragen.htm

Voer geen vogels, voorkom rattenoverlast!

In het Huijgenspark worden de duiven met grote regelmaat getrakteerd op grote hoeveelheden oud brood. Dit levert veel overlast op van duiven (en duivenpoep). Ook bestaat het risico dat ratten ook onze wijk weten te vinden. Kortom: voer geen vogels en dump geen brood! Kijk …

Read More

Informatiebijeenkomst vervangen kade Groenewegje

Gemeente Den Haag organiseert een tweede bijeenkomst over de vervanging van de kademuren aan het Groenewegje (ter hoogte van de Slijpmolen/Gortmolen). Onderstaande uitnodiging is ook huis-aan-huis verspreid bij de direct omwonenden. Donderdag 12 december 2019, 18:45-20:00 Buurthuis van de Toekomst de Sprong (Paviljoengracht 33)

Bestuursleden gezocht!

Bewonersorganisatie Buurtstation is er voor én door bewoners van de Stationsbuurt. Elk jaar kiezen bewoners het bestuur voor het komende jaar. Ben jij of ken jij iemand die zich wil inzetten voor onze wijk? Stel je verkiesbaar voor het bestuur van 2020. Wat houdt een …

Read More

Hopelijk fluit het Strijkijzer binnenkort echt niet meer

Afgelopen week bleek dat, anders dan eerder het idee, het Strijkijzer toch nog floot. Veel bewoners lieten weten dat afgelopen week toch weer overlast vast. Navraag bij Vestia leert: In week 40, de week van 30 september wordt er een start gemaakt met het terugplaatsen …

Read More

glas- en plasticcontainers verplaatst

Recent zijn de glas- en plasticcontainers verplaatst die tegenover De Overkant & La Rana stonden. Ze zijn nu te vinden tegenover INTAC, ter hoogte van Huygenspark 60. Mogelijk wordt dit ook de definitieve plaats; gemeente Den Haag is voornemens om hier een milieustraatje te realiseren:6 afvalcontainers; …

Read More

spreektekst Buurtstation verkeersmaatregelen

Op donderdag 5 september bespreekt de commissie Leefomgeving van gemeente Den Haag het voorstel van het college voor het treffen van verkeersmaatregelen (knips) in het kader van het al voltooide project Loper Oude Centrum. Bewonersorganisatie is (onverminderd) voorstander van de geplande verkeersmaatregelen maar kritisch over …

Read More

over de verkeerssituatie in de Stationsbuurt

De verkeerssituatie in de Stationsbuurt van Gemeente Den Haag is bij bewoners al jaren een grote zorg. Helaas zijn in de Stationsbuurt deze zomer helaas weer een aantal zware verkeersongevallen geweest. Op 10 augustus vond een ongeval plaats op de Hoefkade https://twitter.com/Buurtstation/status/1160101470521430016?s=20. Op 24 augustus …

Read More