Slangen gespot in de Stationsbuurt!

Gemeente Den Haag laat weten: Er liggen er sinds enige tijd zwarte ronde slangen over diverse wegen in het centrum van Den Haag. Dit zijn zogenaamde telslangen. Aan de slangen is een kastje verbonden die meet hoeveel verkeer er op dat punt rijdt. De achtergrond …

Read More

bewonersbrief milieustraatje Huijgenspark

In het kader van de Loper Oude Centrum is het milieustraatje aan de Stationsweg komen te vervallen. De gemeente is op zoek naar een plek voor een nieuw milieustraatje (waar papier, plastic en glas gescheiden kan worden ingeleverd). Onderstaande bewonersbrief wordt hierover binnenkort verspreid.

spreektekst Buurtstation m.b.t. MUPI Stationsplein

Bewonersorganisatie Buurtstation heeft vandaag tijdens de zitting van de Bezwarencommissie van gemeente Den Haag het onderstaande ingebracht. Het bezwaar van bewonersorganisatie Buurtstation m.b.t. de plaatsing richt zich op de verkeerskundige aspecten. Op het Stationsplein is sprake van een grote hoeveelheid verkeersstromen: tram, auto’s, vrachtverkeer, taxi’s, …

Read More

Hopelijk fluit het Strijkijzer niet meer!

Vestia laat weten dat de het inpakken van de glazenwassersrail inmiddels is afgerond. Zou de overlast nu echt over zijn? Laat het even weten via info@buurtstation.nl als de klachten toch nog spelen. Daarnaast natuurlijk ook graag melden bij Vestia via: – Mailen naar: hetstrijkijzer@vestia.nl. – Bezoeken …

Read More

Het Strijkijzer fluit weer (verder vervolg)

In opvolging van het eerdere bericht m.b.t. het fluiten van het Strijkijzer: “Mei 2019 worden de schilderwerkzaamheden gestart, omdat het specialistisch werk is kan er nog geen exacte start datum vermeld worden. De uitvoerende partij gaat nu een team van werknemers formeren die de werkzaamheden …

Read More

Het Strijkijzer fluit weer (verder vervolg)

In opvolging van het eerdere bericht m.b.t. het fluiten van het Strijkijzer: Van de vastgoedbeheerder van Vestia ontving Buurtstation onderstaande informatie: “Als eerste onze excuses voor de vervelende situatie die zich al lange tijd af speelt bij bepaalde windrichting en wind kracht rond het strijkijzer. Wij zijn …

Read More

Waar afval scheiden in de Stationsbuurt?

In afwachting van de herplaatsing van het milieustraatje is het op dit moment zoeken naar de containers voor plastic, glas en papier/karton. Kijk voor een overzicht op de website van Gemeente Den Haag.

ontwikkelingen HS-kwartier CID

De Central Innovation District plannen aan de Laakzijde van Hollands Spoor vorderen snel. Helaas constateert Bewonersorganisatie Buurtstation dat van wezenlijke burgerparticipatie geen sprake is. Op initiatief van Buurtstation had het bestuur op 12 oktober 2018 een kennismaking met projectleden van de CID. In dat overleg …

Read More

Het Strijkijzer fluit weer (vervolg)

In opvolging van het eerdere bericht m.b.t. het fluiten van het Strijkijzer: Op Nextdoor plaatste een buurtbewoner een bericht van een vastgoedbeheerder van Vestia: “De afgelopen periode hebben wij een 4 tal klachten vanuit de omgeving rond het rijswijkseplein ontvangen, deze klachten komen voort van ons …

Read More

Facsheet Spoorzone Laakhavens

Aan de Laakzijde van Hollands Spoor zijn, in het kader van de Central Innovation District aanpak, plannen voor hoogbouw. Gemeente Den Haag organiseerde in november/december een aantal bijeenkomsten. In onderstaande factsheet is een weerslag te vinden van de opbrengst. Buurtstation spreekt de hoop uit dat …

Read More