Verslag over 2020

Bewonersorganisatie Buurtstation legt elk jaar financieel en inhoudelijk verantwoording af aan de wijk en de gemeente over de activiteiten die ze heeft uitgevoerd. Het verslag over 2020 is hieronder te vinden. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom via info@buurtstation.nl.

Enquête beschildering elektriciteitskast Huijgenspark

In het Huijgenspark staat een KPN kast. Bewoners hebben initiatief genomen om deze te laten beschilderen. Hiervoor zijn drie ontwerpen gemaakt door Margriet Snaterse. Kijk voor de ontwerpen op https://www.margrietsnaterse.nl/huijgenspark-kpn-kast/ Laat je voorkeur weten en breng je stem uit voor het leukste ontwerp voor de …

Read More

Gary van der Heemst (1956 – 2019)

In de ochtend van drie december is Gary van der Heemst overleden. Gary was een zeer betrokken en actieve bewoner van de Stationsbuurt. In 2005 was hij mede-(her)oprichter van de wijkkrant Hollands Spoor, die hij sindsdien vormgaf, maar ook door de hele wijk bezorgde tot …

Read More

Bewonersbijeenkomst op het Oranjeplein

Werkgroep ‘Oranjeplein’ is bezig met het ophalen van ideeën in de buurt ter verbetering van het Oranjeplein. Heb jij ideeën ter verbetering van het Oranjeplein? Kom langs op donderdag 26 september tussen 17u en 20u om het ze te vertellen. Je herkent ze aan de witte tent die ze op het Oranjeplein zullen …

Read More

Zienswijze Buurtstation op NRD CID

De gemeente Den Haag heeft besloten in te zetten op de ontwikkeling van het “Central Innovation District”; het gebied tussen de drie Haagse stations. Voor onze wijk betekent dit onder meer dat in het gebied rondom station Holland Spoor een grote hoeveelheid woningen zal worden …

Read More

Wie zijn de wijkagenten voor de Stationsbuurt?

Wilt u contact met onze wijkagenten? Eerste aanspreekpunt voor onze wijk zijn Gerard Grondman (gerard.grondman@politie.nl) en Gerard MacKay. Ze zijn actief op Twitter. Onze voormalige wijkagenten Simon Daw en Renske Kroese zijn opgeschoven en zijn nu actief in het gebied vanaf het Oranjeplein. Wil je …

Read More

Huijgenspark, ruimte voor bezoekers én voor honden

De werkgroep Huijgenspark heeft tijdens een bewonersbijeenkomst in het park op 5 juli drie varianten gepresenteerd voor een andere indeling van het Huijgenspark. Het voorstel is op deze pagina terug te lezen. Kon u niet bij de bijeenkomst zijn maar wilt u toch reageren op …

Read More

Bewonersbijeenkomst in het Rode Dorp

Gemeente Den Haag, Zebra Welzijn en bewonersorganisatie Buurtstation zoeken studenten die samen met woningcorporaties, het handhavingsteam en de politie over de toekomst van de Stationsbuurt als studentenwijk willen nadenken. De laatste jaren zijn veel studenten in de wijk komen wonen; de wijk kent nu een …

Read More

meedenkers/doeners gezocht voor Festival De Doorloop

Een groep buurtbewoners is aan het kijken of ze een festivaldag kunnen organiseren op donderdag 10 mei (Hemelvaart) van 11:00 tot 17:00 uur onder de noemer Festival De Doorloop. De basisgedachte is ‘Met de buurt, voor de buurt’! Het plan is om allemaal gezellige familie/kinder/jeugdactiviteiten …

Read More

Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt 28 maart 2018

Woensdag 28 maart vindt het Leefbaarheidsoverleg plaats. Tijdens dit overleg presenteert de werkgroep Huijgenspark haar ideeën voor verbeteringen aan het Huijgenspark. Datum: woensdag 28 maart 2018 Tijd: 19:30-21:00, inloop vanaf 19:15 Locatie: Bazaar of Ideas, Hoefkade 9, Classroom 2+3