Centrum vanaf 1 januari 2025 zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s

Vanaf vandaag ligt het ontwerp verkeersbesluit voor de zero-emissiezone ter inzage. Het centrum van Den Haag wordt vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s. Dit betekent dat alle nieuwe, zakelijke bestel- en vrachtauto’s die in de zero-emissiezone rijden, geen CO2 mogen uitstoten. Elektrische of waterstof aangedreven voertuigen zijn wel toegestaan. Voor oudere voertuigen geldt een overgangsregeling.

 

Met een zero-emissiezone pakken we de schadelijke uitstoot van de vervoersmiddelen aan. Zo zorgt luchtvervuiling voor gezondheidsproblemen. Met minder luchtvervuiling verbeteren we de gezondheid voor mens, dier en natuur. En verminderen we de stikstofuitstoot, waardoor de natuur kan herstellen en de woningbouw kan doorgaan.

 

De zero-emissiezone bevindt zich in de Centrumring van Den Haag, inclusief de binnenkant van de Centrumring (S100), het Telderstracé (S200) en de S103. Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde valt buiten de zone.

Wilt u weten of uw bestel- of vrachtauto nog in de zero-emissiezone mag rijden? Doe dan de kentekencheck op www.logistiek070.com.

 

Particulieren met een bestel- of vrachtauto voor privégebruik kunnen een ontheffing aanvragen. Ook zijn er ontheffingen voor plug-in hybride vrachtauto’s, bijzondere voertuigen, lange levertijden, financiële omstandigheden en de hardheidsclausule. Voor voertuigen die sporadisch in de zone komen, kan maximaal 12 keer per jaar een dag ontheffing worden aangevraagd. Meer informatie over ontheffingen is te vinden op www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingen.

 

Om het aanvragen van een ontheffing te vereenvoudigen, wordt er gewerkt aan een digitaal Centraal Loket. Dit loket zal medio 2024 beschikbaar zijn voor alle deelnemende gemeenten met een zero-emissiezone.

 

Het ontwerp Verkeersbesluit voor de zero-emissiezone ligt van 15 maart tot en met 12 april ter inzage. U kunt uw mening geven via e-mail naar zezonecentrum@denhaag.nl of per post naar Burgemeester en wethouders van Den Haag, Beleidsafdeling Stadsbeheer, Team Luchtkwaliteit, Postbus 12651, 2500 DP Den Haag.

 

Meer informatie vindt u op Overheid.nl.