Facsheet Spoorzone Laakhavens

Aan de Laakzijde van Hollands Spoor zijn, in het kader van de Central Innovation District aanpak, plannen voor hoogbouw. Gemeente Den Haag organiseerde in november/december een aantal bijeenkomsten. In onderstaande factsheet is een weerslag te vinden van de opbrengst.

Buurtstation spreekt de hoop uit dat de Stationsbuurt nauw betrokken wordt in de verdere uitwerking, bijvooorbeeld van de gebiedsagenda voor Laakhavens.

2018-12-20 Den Haag Folder Hoogbouw 2 los LR