Gemeente presenteert plan voor een verkeersveilig en groene Hoefkade

Gemeente Den Haag presenteert plan voor een verkeersveilige en groene Hoefkade.

De gemeente presenteert deze week het voorontwerp voor de herinrichting van de Hoefkade. In het voorontwerp staan vergroening en verkeersveiligheid centraal. Het ontwerp is in samenspraak met de buurt gemaakt om de juiste balans tussen verkeersveiligheid, groen, ruimte voor overige functies en het behoud van parkeerplaatsen te creëren. 

 

Om de verkeersveiligheid te vergoten wordt de snelheid op de Hoefkade overal 30 km/u en wordt asfalt vervangen door klinkers. Bij de herinrichting wordt ook meer ruimte gemaakt voor de fietser en wordt de straat aantrekkelijker voor bewoners en ondernemers door het toevoegen van speel- en zitgelegenheden, bomen en groen. In het ontwerp worden 117 nieuwe bomen toegevoegd. Ook komen er voorzieningen voor het stallen van fietsen toegevoegd, waardoor fietsen niet langer ongeordend langs de straat worden geparkeerd. De Hoefkade vervult een belangrijke rol voor bewoners en ondernemers die binnen de wijk met de auto reizen, voor hen blijft de Hoefkade bereikbaar, ook als route naar de Vaillantlaan. Om ruimte te maken voor de bovengenoemde plannen, daalt het aantal parkeerplekken aan de Hoefkade. Hierom komt het college met een voorstel om de parkeergarage in de Van Mierisstraat (onder het Cruyff court Schilderswijk) te heropenen. Wethouder Arjen Kapteijns (mobiliteit) is blij met het ontwerp: “Op de Hoefkade gebeuren nu te veel ongelukken, soms zelfs met dodelijke afloop. Met deze herinrichting werken we toe naar een Hoefkade die veilig en fijn is voor alle gebruikers. Dat we dat ook nog combineren met het vergroenen en verduurzamen van de straat, maakt het nog mooier.”

 

Participatie 

Bij het maken van het voorontwerp is veel overleg geweest tussen de gemeente en inwoners en ondernemers van de Hoefkade. Zo zijn er in de eerste fase van het project, in de eerste helft van 2021, drie avonden georganiseerd specifiek voor ondernemers zodat zij hun ideeën en wensen kenbaar konden maken. Deze zijn in later nogmaals met hen besproken en vervolgens zo goed als mogelijk meegenomen in het ontwerpproces. Ook tijdens het ontwerpproces is regelmatig overleg geweest tussen de belanghebbenden en de gemeente.

 

Het conceptvoorontwerp is op 24 april 2023 op de website van de gemeente vrijgegeven voor inspraak. Tijdens een periode van 7 weken konden belanghebbende reacties op het ontwerp indienen. In deze periode is ook een informatiekraam op straat en een inloopbijeenkomst georganiseerd. Er is een klein aantal reacties ingediend, welke waar mogelijk worden meegenomen in het nog op te stellen definitieve ontwerp.

 

Groene en veilige straten voor Den Haag

Niet alleen op de Hoefkade, maar op heel veel plekken in Den Haag werkt de gemeente aan het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid door het herinrichten van wegen en straten.  Meer groen zorgt niet alleen voor mooiere straten, maar helpt onze stad ook weerbaarder te maken tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Groen helpt namelijk bij het verkoelen van de stad tijdens hitte en zorgt er bij regenbuien voor dat het water makkelijker kan worden opgenomen in de grond, waardoor wateroverlast kan worden voorkomen.

 

Naast vergroening is er dus veel aandacht voor de verkeersveiligheid van de wegen en straten. Om de verkeersveiligheid in de stad te vergroten worden onder andere veilige en comfortabele fietsroutes aangelegd, worden veilige oversteekplaatsen voor voetgangers gemaakt en wordt gekeken naar veilige snelheden. In de praktijk betekent dit dat 50 km/u wegen waar mogelijk worden aangepast naar 30 km/u. Een belangrijk argument hiervoor is dat de kans op letsel of dodelijke afloop enorm afneemt wanneer niet harder dan 30 km/u gereden wordt. Wethouder Kapteijns: “Het vergroten van de verkeersveiligheid is een van de belangrijkste prioriteiten van Den Haag. We zien dat het aantal verkeersongevallen en slachtoffers daalt wanneer de maximum snelheid daalt. Daarom is het belangrijk dat 30 kilometer per uur het nieuwe normaal wordt”.

 

Cremerweg 

Een mooi voorbeeld van een heringerichte, groene en veilige straat is de recentelijk heropende Cremerweg in Scheveningen. Om de verkeersveiligheid op de Cremerweg te vergroten, is deze heringericht als een 30km/u-weg en is het asfalt vervangen door klinkers. Er zijn 6 drempels geplaatst om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de maximum snelheid houden. Ook zijn bomen en bankjes toegevoegd om de Cremerweg een mooiere en meer duurzame uitstraling te geven.