Geslaagd buurtfeest op het Oranjeplein

Bewoners enthousiast over het buurtfeest op het Oranjeplein
Afgelopen zaterdag 8 juni vierde de buurt sinds lange tijd weer een feest op het Oranjeplein. Er waren optredens, graffiti workshops, balwedstrijdjes, verlotingen en nog veel meer. Het was een drukbezocht feest. Het buurtfeest is een idee om de positiviteit en binding met bewoners in de wijk te verbeteren. Het Oranjeplein werd namelijk door een aantal bewoners als onveilig ervaren. Professionals hebben samen met bewoners in de wijk gesproken over mogelijke oplossingen. Dit is een stap in de goede richting. Een van de ideeën was een buurtfeest. Hiermee hopen ze de positieve sfeer op het plein terug te brengen. Wijkz, Leger des Heils, Politie Hoefkade, WSDH, GGD, Staedion, de Mussen en een aantal bewoners en de gemeente werkten in de voorbereidingen samen. Meer nieuws over de wijken in stadsdeel Centrum op denhaag.nl/centrum