Het Strijkijzer fluit weer (vervolg)

In opvolging van het eerdere bericht m.b.t. het fluiten van het Strijkijzer:

Op Nextdoor plaatste een buurtbewoner een bericht van een vastgoedbeheerder van Vestia:

“De afgelopen periode hebben wij een 4 tal klachten vanuit de omgeving rond het rijswijkseplein ontvangen, deze klachten komen voort van ons woongebouw het Strijkijzer. Deze klachten zijn een hoge fluittoon rond de kroonconstructie welke zich bevind op het dak van het Strijkijzer. Dit probleem doet zich alleen voort bij een bepaalde windrichting en windkracht. In het verleden zijn deze klachten ook al het geval geweest waardoor Vestia destijds lexaan beplatingen over de dak roosters heeft aangebracht, deze dak roosters waren destijds de oorzaak van het gefluit althans dit wees onderzoek toen uit.

Inmiddels 10 jaar na oplevering is Vestia genoodzaakt om schilderwerkzaamheden aan de kroonconstructie uit te voeren, deze werkzaamheden staan gepland medio 2019. Wel zijn inmiddels de dak roosters inclusief lexaan beplatingen compleet gedemonteerd, wat hierboven al staat hadden wij niet verwacht dat de fluittoon weer terug zal keren mede omdat wij de roosters compleet hebben laten verwijderen. In opdracht van Vestia heeft Bureau Peutz inmiddels diverse geluidsmetingen op en rond het complex gedaan om de nieuwe bron van het gefluit te kunnen lokaliseren, bureau Peutz hoopt hier januari/februari 2019 uitsluitsel over te kunnen geven. Als de uitslagen hierover bekend zijn dan wordt i.s.m. bureau Peutz een plan van aanpak gemaakt wat nodig is om het fluiten te doen stoppen.

Verder is Vestia is met de uitvoerende partij in gesprek wanneer de schilderwerkzaamheden definitief uitgevoerd kunnen worden. Als wij een update hebben over bovengenoemde werkzaamheden e.d. neem ik weer contact met u op.”

Kortom, een oplossing voor dit vervelende probleem lijkt op korte termijn niet te verwachten helaas.