inbreng bij de commissie Leefomgeving m.b.t. de poller op de Parallelweg

Op donderdag 28 mei besprak de commissie Leefomgeving van gemeente Den Haag het voorstel van het college voor het treffen van verkeersmaatregelen (knips) in het kader van het project Loper Oude Centrum.  Dit n.a.v. de motie m.b.t. de poller op de Parallelweg die in de raadsvergadering van 17 oktober werd aangenomen. Bewonersorganisatie Buurtstation heeft ingesproken; de volledige spreektekst is hieronder te vinden.

Voor vragen of opmerkingen: info@buurtstation.nl.

Geachte leden van de commissie Leefomgeving,

Op 17 oktober 2019 werd in de gemeenteraad gesproken over de verkeersmaatregelen in het kader van de Loper Oude Centrum. De discussie in uw raad resulteerde gelukkig in steun voor het plan als geheel maar ook in een aangenomen motie die naar overtuiging van bewonersorganisatie Buurtstation hier sterk afbreuk aan zou doen: het verkennen van de verplaatsing of laten vervallen van de poller op de Parallelweg.

De argumenten die ik toen naar voren bracht, gelden nog steeds: het Stationsplein wordt belast door een enorme hoeveelheid doorgaand verkeer zonder bestemming in de wijk. Ook is de verkeerssituatie onverminderd gevaarlijk: de Parallelweg is inmiddels weer de zomerse racebaan die het al jaren is en het Stationsplein is na de Corona-epidemie gewoon een onoverzichtelijke postzegel waar trams, taxi’s, auto’s, (bezorg)scooters, fietsers en voetgangers bij voortduring in verkeersconflicten terecht komen. Het is echt tijd om daar wat aan te doen. Daarbij: een prettig gebied voor voetgangers en fietsers is voor restaurants en winkeliers veel interessanter dan een rij louter passerende auto’s.

Uit de beantwoording van het college blijkt zonneklaar dat realisatie van de knip op de Parallelweg hard nodig is: de huidige verkeerssituatie op het Stationsplein is al niet acceptabel; laat staan wanneer daar nog grotere aantallen voetgangers en fietsers bij komen door de voorgestelde ontwikkelingen in het CID HS Kwartier. Ik neem aan dat u de plaatjes van de woontorens heeft gezien, het Stationsplein en Stationsweg wordt dé loop- en fietsroute van de nieuwe bewoners naar de binnenstad. Dat schrééuwt eveneens om aanpassingen. Optie 2, geen poller, is om die reden sowieso niet toekomstbestendig, ook gezien de wens van het college om het Rijswijkseplein op termijn volledig anders te gaan inrichten. Optie 3, het verplaatsen van de poller richting Rijswijkseplein, veroorzaakt rare routes door de wijk en onveilige extra kruisbewegingen tussen tram en auto bij het Strijkijzer.

Ik rond af. In de commissievergadering van 5 september 2019 memoreerde ik de breed gedragen motie van december 2017 die aandrong om versnelde realisatie van de knips. Ik herhaal die oproep vandaag 28 mei 2020 nogmaals: handhaaf de poller op de Parallelweg en start snel met de realisatie!

Succes met uw vergadering.