inbreng bij de raadsbehandeling van de verkeersmaatregelen

Op donderdag 17 oktober bespreekt de gemeenteraad van gemeente Den Haag het voorstel van het college voor het treffen van verkeersmaatregelen (knips) in het kader van het al voltooide project Loper Oude Centrum. Bewonersorganisatie Buurtstation is (onverminderd) voorstander van de geplande verkeersmaatregelen maar kritisch over het stroperige proces en het uitblijven van tijdelijke maatregelen voor een verkeersveiliger Stationsbuurt. De eerdere inspraakreactie in de commissie Leefomgeving van 5 september is hier te vinden. Onderstaande inbreng is via de griffie van de gemeenteraad aan de raadsfracties aangeboden.

Voor vragen of opmerkingen: info@buurtstation.nl.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bewonersorganisatie Buurtstation is helaas niet in de gelegenheid om in te spreken. Hierbij toch een reactie.

In de vergadering van de commissie Leefomgeving van 5 september sprak ik namens de bewonersorganisatie in; de spreektekst vindt u volledigheidshalve hieronder. Bij mij én de andere insprekende en aanwezige bewoners uit de Stationsbuurt was de opluchting groot dat een groot deel van de raadsfracties de plannen van het college m.b.t. de verkeersmaatregelen Schilderswijk/Stationsbuurt zonder wijzigingen wilden overnemen.

In de commissievergadering spitste de discussie, naast vragen over o.a. communicatie, zich toe op de “knip” op de Parallelweg. Ondernemers pleitten voor een verplaatsing van deze knip richting Rijswijkseplein. Naar overtuiging van bewoners is dit een slecht idee. Het Stationsplein wordt op dit moment belast door een enorme hoeveelheid doorgaand verkeer zonder bestemming in de wijk. De route Parallelweg–Stationsplein–Rijswijkseplein wordt gebruikt als sluiproute en maar zeer beperkt door bewoners om de Stationsbuurt te bereiken of voor andere Hagenaars om inkopen te doen in de wijk.

Uit snelheidsmetingen, in de eerste helft van oktober uitgevoerd door bewoners in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, blijkt ook dat het verkeer op de Parallelweg richting Stationsplein in overgrote meerderheid (veel) te hard rijdt, met uitschieters tot boven de 50 in de 30 km/u zone. Dit zorgt voor zeer onveilige situaties op de kruising met fietsers vanuit de Interwijktunnel en met voetgangers op de zebra. Het verplaatsen van de knip op de Parallelweg zal aan dit probleem geen einde maken: het Stationsplein blijft dan onverminderd een onoverzichtelijke postzegel waar trams, taxi’s, auto’s, (bezorg)scooters, fietsers en voetgangers bij voortduring in (verkeers)conflicten terecht zullen komen.

Verplaatsen van de knip richting Rijswijkseplein zorgt, zoals in de beantwoording op de vragen (zienswijzen) op het verkeersbesluit ook is aangegeven, maar voor een beperkte afname in het autoverkeer (zijnde niet-bestemmingsverkeer). Ook ontstaan na verplaatsing weer nieuwe problemen: rare omrijroutes voor bewoners, potentieel nieuwe sluipverkeerroutes, et cetera.

Ik roep u hierbij op om nu een heldere keuze te maken en onverkort in te stemmen met de door het college voorgestelde verkeersmaatregelen.

Nol Witte
voorzitter bewonersorganisatie Buurtstation (Stationsbuurt)