Informatiefilmpje proces rond omgevingsvergunning bij bouwactiviteiten in uw wijk

Er is vanuit de gemeente Den Haag een informatiefilmpje gemaakt om de inwoners van Den Haag op laagdrempelige wijze het proces rondom een omgevingsvergunning uit te leggen. In dit filmpje wordt ook uitgelegd welke mogelijkheden omwonenden hebben als zij het niet eens zijn met (ver)bouwwerkzaamheden in hun omgeving. Het uitdrukkelijke advies is om de app ‘Omgevingsalert’ te downloaden.

Met deze app wordt men op de hoogte gehouden van (ver)bouwactiviteiten in de omgeving.

Graag delen wij hieronder de link van het informatiefilmpje met de bewonersorganisaties, wellicht kan dit gedeeld worden met de bewoners.

Help, mijn buurman (ver)bouwt! – YouTube