inspraak over de verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum binnenkort van start

Bewoners zijn 2 november middels een bewonersbrief (zie hieronder) door de gemeente geïnformeerd.

De inspraak periode voor de verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum start op 5 november (voor het wegontwerp) en duurt 6 weken tot en met 16 december. Voor het verkeersbesluit start de zienswijzeperiode op 19 november en duurt deze 4 weken tot en met 16 december.

De inspraakbijeenkomst (in de vorm van een inloopavond) wordt gehouden op woensdag 21 november 2018 gehouden van 17.00 – 20.00 uur. Locatie is het gebouw van Stichting Jeugdwerk Samson aan de Van Ostadestraat 225.

Wat waren de verkeersmaatregelen Loper Oude Centum ook alweer?

Om de Stationsweg als 30 km/u straat te kunnen inrichten en het vele doorgaande verkeer uit de Stationsbuurt te weren, zijn in het kader van het project Loper Oude Centrum (nu in uitvoering) verkeersmaatregelen voorgesteld. De verkeersmaatregelen betreffen vier “knips” in ondermeer de Parallelweg en de Hoefkade zodat doorgaande verkeer niet meer vanuit de Stationsbuurt richting de Schilderswijk kan rijden. Deze verkeersstroom zorgt nu voor de dagelijkse files op de Parallelweg en de Hoefkade en voor veel (racend) sluipverkeer door onze wijk.

In de gemeenteraad was eind 2017 breed draagvlak voor de (toen al vrij concrete) plannen maar het wegontwerp en het benodigde verkeersbesluit behoeven nog wel inspraak voordat kan worden overgegaan tot definitieve besluitvorming en realisatie.

De verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum zullen de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Stationsbuurt sterk vergroten. Het bestuur van bewonersorganisatie Buurtstation spreekt dan ook de hoop uit dat snel tot realisatie van de maatregelen zal worden overgegaan.

De bewonersbrief:
2018-11-02 Brief bij factsheet VKM

Het factsheet:
2018-11-02 1213_DSO_DHMH_factsheet_inspraak_Verkeer_v4_c_beeldscherm