Samenwerken aan een (nog) betere wijk

Aan de bewoners van de Stationsbuurt

Samenwerken aan een (nog) fijnere wijk

De gemeente DenHaagnodigt u uit om samen te werken aan een (nog) fijnerewijk.Dit doen we door in de volgende maanden metbewoners, ondernemers en organisatieseenwijkagendate maken.De belangrijkste verbeteringen stellen we voor de komende vier jaar als agendapunten in de wijkagenda vast. Samen zorgen we ervoor dat deze punten ook uitgevoerd worden.

Bewoners en ondernemers weten zelf het beste wat voor hun wijk nodig is. Daaromvragen we u om een enquête in te vullen.  

Zo weten we beter wat u van uw buurt vindt. En wat er nodig is om nog prettiger in de Stationsbuurt te wonen, te werken of te verblijven. Van donderdag 23 februari tot en met 24 maart 2023 kunt u de enquête invullen.

Ga naar www.denhaag.nl/wijkagendastationsbuurt

Hulp bij invullen vragenlijst

 

Wij zijn ook aanwezig in de wijk.

Woensdag 1 maart van vanaf 13.00 uur in het Oranjepark.

Woensdag 8 maart vanaf 13.00 uur in het Huygenspark.

Namens de gemeente Den Haag