Laakhavens in de toekomst

Zo gaan de Laakhavens er in de toekomst uit zien 

Laakhavens wordt een stuk groener, duurzaam en de voetganger komt op de eerste plaats. De voormalige Haagse havenwijk, waar het industriële karakter nog steeds voelbaar is, gaat de komende jaren flink veranderen. Naast 9.000 nieuwe woningen worden er een groot stadspark, voorzieningen, werkruimtes en winkels gebouwd. Om dat in goede banen te leiden zijn er plannen nodig. Hoe de toekomst van de Laakhavens eruit gaat zien, beschrijft de gemeente in het nu ter inzage gelegde ‘beeldkwaliteitsplan’ Laakhavens-Hollands Spoor.

Zeker op het gebied van vergroening ligt er een stevige ambitie. Op dit moment is 30% van de wijk bebouwd, 57% verhard en bestaat 13% uit groen en water. De ambitie is om deze verdeling totaal op zijn kop te zetten, door te streven naar een verhouding van 25% bebouwd, 20% verhard en 55% voor groen en water. Rond 2030 is de verwachting dat grote delen van het gebied getransformeerd zijn. Een van de eerste ontwikkelingen is het project Escher Gardens, ter hoogte van de Waldorpstraat, waar naar verwachting de werkzaamheden in 2025 starten.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling): “We willen regie op de toekomst van onze stad. Daarvoor hebben we goede toekomstplannen voor verschillende buurten in Den Haag nodig. Met dit plan geven we duidelijkheid voor iedereen die in Laakhavens wil bouwen: hier staan we samen voor aan de lat. We willen het oude havenkarakter van Laakhavens behouden, maar we willen er ook een Haagse buurt van maken die klaar is voor de toekomst. ”

Unieke Haagse wijk

Laakhavens wordt met deze plannen een unieke Haagse wijk. Een mix van industriële geschiedenis, de Nieuwe Haagse school en hedendaagse architectuur. Wie in het gebied komt bouwen moet dus meebouwen aan een groene, waterrijke stadswijk met respect voor de historie van het gebied, waar de voetganger centraal staat.

Wethouder van Asten: “We willen in onze stad betere buurten bouwen. De Laakhavens zijn nu nog vrij versteend en bestaan nog uit verschillende ‘eilandjes’. Dat gaan we aan elkaar verbinden, met groen, met plekken om elkaar te ontmoeten, met uitnodigende architectuur. Die kans krijgen we doordat het gebied groeit. Maar dan moet je het wel goed doen. Die kans heb je maar één keer.”

Heldere kaders

Het beeldkwaliteitsplan Laakhavens-Hollands Spoor beschrijft hoe de gebouwen (architectuur) en de openbare ruimte eruit moeten zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren er moeten komen. En aan welke voorwaarden toekomstige projecten moeten voldoen. Het plan stelt de voorwaarden voor ontwerpers, waaraan de toekomstige bouwplannen en de openbare ruimte moeten voldoen. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden hebben meegedacht tijdens het maken van het beeldkwaliteitsplan.

Nieuw economisch hart van de stad

De ontwikkelingen in de Laakhavens zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling Central Innovation District (CID), het economische hart van de stad. De gemeente wees dit gebied tussen en rondom de intercitystations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI aan als plek waar 20.500 nieuwe woningen komen. Daarbij zijn goede bereikbaarheid, voldoende groen en voorzieningen de uitgangspunten. Om de stad ook in de toekomst aantrekkelijk, veilig en leefbaar te houden.

En nu?

Het beeldkwaliteitsplan ligt van 22 maart tot 2 mei ter inzage. Tijdens deze periode mag iedereen zijn/haar ‘zienswijze’ op het plan indienen. Op basis daarvan kan het plan op onderdelen nog wijzigen. Na afloop van deze periode besluit de gemeenteraad over het (eventueel gewijzigde) beeldkwaliteitsplan.