Leebaarheidsoverleg woensdag 7 september 2022

Agenda Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt

Datum:            woensdag 7 september 2022

Tijd:                 19:30-21:00, inloop vanaf 19:15

Locatie:           Stads Oase Spinozahof, Repelaerstraat 61, Den Haag

 

Agenda:

 

 1. Opening, mededelingen (Bestuur, Stadsdeel, Wijkz)

 

 1. Presentatie woonvisie/verkamering (DSO, Joris van Soest)

 

 1.  Stand van zaken klachten terras La Rana

 

 1. Oproep vrijwilligers

 

 • helpen verkennen mogelijkheid recreatiestijger/opgang grachten
 • voor Sint Maarten
 • onderhoud plantvakken Spinozastraat

 

 1. Rondje Buurt, reeds binnengekomen bewoners Repelaerstraat:

 

 • vervangen dode bomen voor vruchtdragende bomen
 • afkoppelen regenpijpen aan de straatkant d.m.v. het plaatsen van smalle gevel-regentonnen, zodat de boomspiegels bewaterd kunnen worden met regenwater i.p.v. kraanwater.
 • plekje in de buurt om kleine huisdieren te begraven (muizen, hamsters, parkieten, enz).

 

 1. Sluiting

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens Buurtstation

Het bestuur