Leefbaarheidsoverleg 29 september 2021

Woensdag 29 september starten we weer met een fysieke bijeenkomst in de Student Hotel.

Wilt u deelnemen, geef dit dan door, u kunt zich aanmelden via info@buurtstation.nl

 

Agenda Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt

 

Datum:            woensdag 29 september 2021

Tijd:                 19:30-21:00, inloop vanaf 19:15

Locatie:           Bazaar of Ideas, Hoefkade 9, Classroom 2+3

 

Voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen (Buurtstation, Zebra)
 3. Rondje buurt
  Heeft u nieuwe punten op gebied van schoon, heel, veilig die aandacht behoeven? Dan kunt deze tijdens dit agendapunt melden.
 4. Toelichting op het nieuwe beleidskader bewonersorganisaties (Nasir Refa)
 5. Hoe verder met Stationsbuurt Begroot (Nasir Refa)
 6. Update werkgroepen
 7. Stand van zaken Sisha-lounge
 8. Update Geveltuinen
 9. Sluiting (uiterlijk 21:00)

Het volgend leefbaarheidsoverleg is gepland op woensdag 1 december.