Leefbaarheidsoverleg en bewonersavond 15 november 2023

Beste bewoners van de Stationsbuurt,

 

Woensdagavond 15 november is het volgend leefbaarheidsoverleg met aansluitend de jaarlijkse bewonersavond.

De avond wordt gehouden bij Stadsoase Spinozahof, we starten om 19.30 uur.

Hieronder alvast de voorlopige agenda, donderdag 9 november wordt de definitieve agenda bekend gemaakt.

 

Agenda Leefbaarheidsoverleg en Bewonersavond Buurtstation

Datum:             woensdag 15 november 2023

Tijd:                   19.30 uur tot 21.00 uur

Locatie:            Stadsoase Spinozahof, Repelaerstraat 61

 

Agenda Leefbaarheidsoverleg:

 1. Opening, mededelingen
 2. Toelichting op de wijkagenda door wethouder Arjen Kapteijns
 3. Toelichting op het convenant en de verkeerssituatie in de wijk (o.a. de plannen voor de pollers) door Nasir Refa
 4. Wateroverlast in de wijk
 5. Rondje werkgroepen
 6. Rondje buurt

Aansluitend vanaf 20.30 uur de jaarlijkse bewonersavond:

Agenda:

 1. Opening
 2. Terugblik op 2023, zie bestuur-verslag Buurtstation 2023 (bijlage)
 3. Financiën, het financieel verslag verschijnt begin 2024 en komt dan ter inzage
 4. Verkiezing bestuur 2024, bestuursleden Jef Schaeps, Joke Ras en Erik Ton zijn herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten.
 5. Rondvraag, sluiting