Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt

Bewonersorganisatie Buurtstation organiseert 4 keer per jaar het Leefbaarheidsoverleg voor alle inwoners van de Stationsbuurt van Den Haag.

Het overleg is op de woensdagavond vanaf 19.30 uur, bij stadsoase Spinozahof.

Data 2023: 29 maart, 28 juni, 20 september, 15 november.

Waarom doen we dit?
Het doel van deze overleggen is het bespreekbaar maken van actuele thema’s zoals veiligheid, milieu en woongenot in onze buurt. Buurtstation zorgt ervoor dat bewoners en ondernemers van onze buurt op deze momenten hun ideeën, zorgen of vragen kwijt kunnen, en andersom is het een informatieve avond vanuit diverse instanties naar de bewoners toe. Samen met alle aanwezigen en de verschillende partijen proberen wij tot concrete actiepunten en afspraken te komen. Op deze manier kunnen we allemaal meepraten en meehelpen om de buurt fijner en leefbaarder te maken!

Wie komen er naar het Leefbaarheidsoverleg?
Tijdens deze avonden zijn contactpersonen van de gemeente, politie en handhavingsteam aanwezig. Daarnaast vindt je er leden van het bestuur van de bewonersorganisatie, medewerkers van Welzijnsorganisatie Zebra en natuurlijk een hoop van jouw buren! Bij speciale thema’s kun je er ook afgevaardigden van andere partijen zoals een woningbouwvereniging treffen.

Wat kan je van zo’n avond verwachten?
Het Leefbaarheidsoverleg bestaat uit een informatief gedeelte waarbij mededelingen vanuit bijvoorbeeld de bewonersorganisatie en de gemeente worden gedaan. Ook wordt een themapresentatie gehouden. Hier is ook ruimte voor vragen van het publiek.

Ten slotte bevat het overleg ook een aantal interactieve onderdelen. Een van de vaste agendapunten is het ‘rondje buurt’, waarbij er niet thema-gerelateerde zaken kunnen worden aangedragen en besproken.

Alle inwoners en betrokkenen van de Stationsbuurt zijn welkom om aan te sluiten, inbreng te geven en deel te nemen aan de discussies.

We zien je graag bij onze volgende bijeenkomst!