Maak de buurt groener!

Veel mensen in onze buurt hebben behoefte aan meer groen in de wijk. Een relatief eenvoudige manier om de buurt te vergroenen is het aanleggen van geveltuinen. Deze maken de buurt groen en hebben ook direct effect op hittestress en wateroverlast. Een tegel die vervangen wordt door groen zorgt voor afvoer van overtollig regenwater bij hevige neerslag en groen verkoelt meer dan tegels. En groen of planten maken blij.

Vanuit buurtstation willen we graag onderzoeken hoeveel mensen serieuze interesse hebben in het aanleggen van een geveltuin en, na de aanleg, het onderhouden van hun geveltuin. Als er veel mensen geinteresseerd zijn, kunnen we wellicht in overleg met de gemeente gezamenlijk optrekken en een wijkproject organiseren. Bijvoorbeeld een week of dag waarin de gemeente helpt met aanleggen, afvoeren van tegels, waarin we advies kunnen krijgen over bij de ligging van de geveltuin geschikte beplanting e.d.

Heb je interesse? Laat het ons dan weten, hoe meer mensen meedoen hoe groter de kans dat we een flinke vergroeningsslag kunnen maken. Je kunt mailen naar info@buurtstation.nl