meer informatie over de verkeersmaatregelen beschikbaar!

De inspraak m.b.t. de verkeersmaatregelen is van start, zie voor meer informatie het eerdere bericht hierover.

Een uitgebreide toelichting op de plannen is inmiddels ook te vinden op de website van de gemeente. De stukken waar het formeel om gaat, zijn ook beschikbaar. Helaas ontsluit de gemeente niet de duidelijkere tekenen op haar website; tijdens de inloopbijeenkomst zijn deze wel beschikbaar. Op verzoek kan Buurtstation ze nu alvast beschikbaar stellen.

Verkeersmaatregelen Oranjeplein en Slijpmolen
2018-11-06 95020335-SDWVRK-VER-VO-001_1-4

Verkeersmaatregelen Parallelweg en Hoefkade. Let op: voor wat betreft de Hoefkade zijn op dit moment alleen de stukken in de gele blokken nu relevant. De andere veranderingen worden naar verwachting gerealiseerd in het kader van de Sterfietsroute Binnenstad-Spoorwijk-Rijswijk-Delft.
2018-11-06 95020335-SDWVRK-VER-VO-001_2-4

Verkeersmaatregelen Rijswijkseweg
2018-11-06 95020335-SDWVRK-VER-VO-001_3-4

Verkeersmaatregelen Calandstraat
2018-11-06 95020335-SDWVRK-VER-VO-001_4-4

Wat waren de verkeersmaatregelen in het kader van de Loper Oude Centum ook alweer?

Om de Stationsweg als 30 km/u straat te kunnen inrichten en het vele doorgaande verkeer uit de Stationsbuurt te weren, zijn in het kader van het project Loper Oude Centrum (nu in uitvoering) verkeersmaatregelen voorgesteld. De verkeersmaatregelen betreffen vier “knips” in ondermeer de Parallelweg en de Hoefkade zodat doorgaande verkeer niet meer vanuit de Stationsbuurt richting de Schilderswijk kan rijden. Deze verkeersstroom zorgt nu voor de dagelijkse files op de Parallelweg en de Hoefkade en voor veel (racend) sluipverkeer door onze wijk.

In de gemeenteraad was eind 2017 breed draagvlak voor de (toen al vrij concrete) plannen maar het wegontwerp en het benodigde verkeersbesluit behoeven nog wel inspraak voordat kan worden overgegaan tot definitieve besluitvorming en realisatie.

De verkeersmaatregelen zullen de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Stationsbuurt sterk vergroten. Het bestuur van bewonersorganisatie Buurtstation spreekt dan ook de hoop uit dat snel tot realisatie van de maatregelen zal worden overgegaan.