Onderzoek verkeersmaatregelen Stationsbuurt

In juni 2020 zijn de Verkeersmaatregelen in de Stationsbuurt-Schilderswijk ingevoerd: op de Parallelweg en de Hoefkade zijn pollers geplaatst zodat er geen doorgaand verkeer meer door de Stationsbuurt rijdt. Zo’n grote verandering kent voor- en tegenstanders. De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 met een motie afgesproken dat er een tussentijdse evaluatie uit te voeren van de verkeerseffecten door middel van verkeerstellingen. Ook is afgesproken in gesprek te gaan met de bewonersorganisaties en de ondernemers in het gebied, over de ervaringen die zij hebben met de verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid in het gebied.

Behalve de deelnemers aan de bijeenkomsten, wil de gemeente graag ook andere inwoners van de wijk de kans geven om hun mening te geven. De vragenlijst kan door iedereen die daar belangstelling voor heeft ingevuld worden.