Ontwikkelatelier 28 november: hoe loopt het met de projecten in de wijk?

Gemeente Den Haag en Bewonersorganisatie Buurtstation nodigen u van harte uit voor het Ontwikkelatelier Stationsbuurt van dinsdag 28 november. Na vanavond weten we als buurt weer precies waar we aan toe zijn voor wat betreft de verschillende projecten die binnen onze buurt spelen.

Het overleg vindt plaats bij de Bazaar of Ideas, Hoefkade 9.

Agenda Ontwikkelatelier Stationsbuurt

19:30 Start en welkom
19:40 Stand van zaken Wijk Ontwikkelings Maatschappij (WOM) – Bert Robben (WOM)
20:00 Stand van zaken projecten gemeente – Ronald van der Ark (DSO)
20:20 Stand van zaken Stationsplein – Rutger de Klerk (DSB)
20:40 Stimuleringsregeling autodelen – Norbert Nijhof (DSO)
21:10 Vervolg Ontwikkelatelier Stationsbuurt
21:30 Afsluiting