ontwikkelingen HS-kwartier CID

De Central Innovation District plannen aan de Laakzijde van Hollands Spoor vorderen snel. Helaas constateert Bewonersorganisatie Buurtstation dat van wezenlijke burgerparticipatie geen sprake is.

Op initiatief van Buurtstation had het bestuur op 12 oktober 2018 een kennismaking met projectleden van de CID. In dat overleg is aangegeven dat we het als buurt op prijs zouden stellen om betrokken te worden bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

Ook bood Buurtstation aan een bijeenkomst in de buurt te organiseren om de wijk mee te nemen in de plannen. Van dat aanbod is helaas geen gebruikt gemaakt.

Er is slechts één besloten bijeenkomst geweest waarbij vanuit CID aan de bij naam uitgenodigde bewoners informatie is gegeven. De opbrengst hebben we op onze website gezet, zie https://buurtstation.nl/facsheet-spoorzone-laakhavens/

Voor het overige hebben we als wijk louter nieuws mogen ontvangen via de (social) media. Geen uitnodiging tot (ambtelijk) overleg, geen gedachtenwisseling met wethouder Revis, geen betrokkenheid bij de Nota van Uitgangspunten.

Bewonersorganisatie Buurtstation is geen tegenstander van de plannen in het HS-kwartier, maar constateert wel dat de impact op de Stationsbuurt potentieel groot is. Het bestuur betreurt het dat de plannen zo haastig en zonder noemenswaardige betrokkenheid van bewoners tot stand komen.

15 maart 2019,
het bestuur van Buurtstation