Over

Kerntaken en doelen van bewonersorganisatie Buurtstation

De bewonersorganisatie Buurtstation heeft drie kerntaken:

  1. de belangenbehartiging van de Stationsbuurt en haar bewoners
  2. participatiebevordering van de bewoners
  3. het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

De belangenbehartiging bestaat vooral uit het faciliteren van de bewoners om hun meningen, wensen en kritiek te uiten richting gemeente en instellingen en te bemiddelen in het vinden van verlangde resultaten. In een enkel geval, waar dit urgent en relevant is, zal Buurtstation optreden als spreekbuis voor de buurt. 

In de Stationsbuurt hebben we niet te klagen over gebrek aan actieve bewoners. Maar dat geldt nog niet voor alle bewonersgroepen. Buurtstation streeft er naar om mensen uit alle bevolkingsgroepen meer te betrekken bij buurt en buurtactiviteiten en het onderling contact te bevorderen.

Leefbaarheid definiëren we als het leven in een aangename, schone en veilige woonomgeving, zonder (stelselmatige) overlast. Een leefbare omgeving kenmerkt zich ook door positieve contacten tussen buurtgebruikers, buren en buurtgenoten. 

De realisatie van kerntaken van Buurtstation vindt plaats via eigen initiatieven, activiteiten en projecten, maar daarnaast richt Buurtstation zich ook op contact en samenwerking met en tussen alle groepen en organisaties die leefbaarheid, welzijn en welvaren in de buurt ter harte gaat. Buurtstation wil daarbij een bindende organisatie in de wijk zijn en een belangrijk onderdeel van het buurtnetwerk. Buurtstation onderhoudt relaties met onder meer gemeente Den Haag, Wijkz Welzijn, politie, Staedion en StadsOase Spinozahof.