over de verkeerssituatie in de Stationsbuurt

De verkeerssituatie in de Stationsbuurt van Gemeente Den Haag is bij bewoners al jaren een grote zorg. Helaas zijn in de Stationsbuurt deze zomer helaas weer een aantal zware verkeersongevallen geweest.

Op 10 augustus vond een ongeval plaats op de Hoefkade https://twitter.com/Buurtstation/status/1160101470521430016?s=20. Op 24 augustus vond een ongeval plaats op de Stationsweg https://twitter.com/ADDenHaag/status/1165602775708966912?s=20. Ook de Parallelweg is deze zomer weer een racebaan en is het wachten op een zwaar ongeval https://twitter.com/Buurtstation/status/1166426991521931265?s=20. Het artikel in het AD over de verkeerssituatie laat weinig aan duidelijkeid te wensen over het sentiment in de wijk https://twitter.com/ADDenHaag/status/1166795144307400704?s=20

Verkeersveiligheid is al jaren een onderwerp van gesprek in het Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt dat Buurtstation organiseert. Op 1 juni 2016 werd gesproken over tijdelijke maatregelen om de snelheid te temperen op de Stationsweg. Deze toegezegde verkeersremmende maatregelen zijn helaas nooit getroffen.

Na herinrichting van de Stationsweg in het kader van de Loper Oude Centrum was de verwachting dat er minder verkeer over de Stationsweg zou rijden. Ook de lagere snelheid zou moeten zorgen voor een overzichtelijker verkeerssituatie. Er is inmiddels inderdaad minder verkeer en de snelheid ligt inderdaad lager maar het verkeersaanbod is nog steeds te groot. De “randvoorwaardelijke” verkeersmaatregelen (de vier knips) zijn helaas, ondanks een breed gedragen motie in de raad voor versnelde realisatie (d.d. december 2017), nog steeds niet gerealiseerd.

De voortgang in de besluitvorming m.b.t. de verkeersmaatregelen verloopt enorm traag en getuigt niet van een gevoel voor urgentie. Aan de start van het traject werd uitgegaan van een verkeersbesluit eind 2017. De realiteit: het voorontwerp en het verkeersbesluit gingen pas 5 november 2018 ter inzage (negen maanden later dan aan de raad toegezegd!). Na de zienswijzeperiode nam het college pas zeven maanden later een definitief besluit (net voor de zomer). In september start de bezwaarperiode voor het verkeersbesluit en 5 september (komende donderdag) wordt het voorontwerp besproken in de commissie Leefomgeving. Realisatie van de knips is dus nog lang niet in zicht…

Als buurt ervaren hiervan dagelijks de gevolgen. De wijk zucht onder het vele doorgaande verkeer op de Hoefkade, de Parallelweg, het Stationsplein en over de Stationsweg en haar zijstraten. De van der Duynstraat fungeert nog steeds als sluiproute en heeft nog dagelijks last van het asociale rijgedrag van (helaas) veel automobilisten.

Op 30 januari 2019 is tijdens het Leefbaarheidsoverleg uitgebreid stilgestaan bij de verkeerssituatie met medewerkers van DSO Verkeer en stadsdeel Centrum van. De beloofde terugkoppeling over de door bewoners ingebrachte punten is tot nu toe uitgebleven. Dit geeft niet de indruk dat de gemeente echt werk maakt van de verkeersveiligheid.

Bewonersorganisatie Buurtstation spreekt tot slot de hoop uit dat ook vanuit de politie intensiever op asociaal rijgedrag van automobilisten en motor- en scooterrijders wordt gelet. Een kleine aantal aso’s zorgt dagelijks voor ronduit (levens)gevaarlijke situaties.

2 september 2019,
het bestuur van Buurtstation