Plannen voor omgeving Den Haag CS

Beste bewoners, ondernemers, belanghebbenden,
De gemeente wil het levendige gebied rond station Den Haag Centraal
nog verder verbeteren met nieuwe woningen en kantoren, voorzieningen
en meer groen. Een gebied waar mensen met plezier wonen, werken
en ontspannen. Daarom werkt de gemeente aan een ontwikkelvisie
voor het gebied. Deze visie is een toekomstbeeld, een stip op de horizon.
Want ontwikkelingen gaan stap voor stap en duren misschien wel 20 jaar.
De plannen voor het gebied schrijven we op in een ontwikkelvisie.
Deze plannen kunnen invloed hebben op uw leefomgeving. Daarom
betrekken we graag alle mensen die wonen, werken en verblijven in en
om het gebied bij het maken van de plannen.
We nodigen u van harte uit om mee te denken
In deze informatiebrief leest u over de plannen en hoe u mee kunt doen.
Deelt u ook uw ideeën en wensen via de vragenlijst en de bijeenkomsten?
Ik vertrouw op uw bijdrage en hoop u in oktober te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Debora Lootsma
Stadsdeeldirecteur Haagse Hout

http://www.denhaag.nl/centraal

Informatiebrief_Den_Haag_Centraal_sept 2022 (2)