Poetry Battle 2018 Haagse scholieren gaan woord-tegen-woord de strijd aan

Op maandag 11 juni verandert de binnentuin van het Flexcollege (Gouwestraat 13) in een poëtisch
strijdtoneel! Vanaf 19.00 uur battlen leerlingen van vier middelbare scholen (Maris College,
Christelijk gymnasium Sorghvliet, Maerlant Lyceum en Esloo College) in de tweede editie van de
Haagse Poetry Battle 2018. De Poetry Battle is een dichtwedstrijd voor scholieren en heeft naast
de educatieve insteek het doel om de ander te leren kennen; de andere school, de andere taal, de
andere wijk, de ander in jezelf.
“Cultuur is als mijn familie / ik neem het met mijn hart”
– Bangalee, Poetry Battle Kampioen 2017

Vorig jaar vond de eerste editie van de Poetry Battle plaats op initiatief van betrokken
buurtbewoners. Alle gestelde doelen werden gehaald en zelfs overtroffen. Jong tot oud,
buurtbewoners, ‘buitenbuurters’ en nieuwsgierigen, iedereen kwam luisteren in het Huygenspark en
het enthousiasme spatte er van af. Het was een zeer geslaagd evenement, vol spanning en
vrolijkheid, voor iedereen toegankelijk en waar de buurt behoefte aan bleek te hebben. Een tweede
editie kan niet uitblijven!

Huis van Gedichten
De leerlingen worden voor de dichtwedstrijd klaargestoomd door Joost van Kersbergen,
poëziedocent bij Huis van Gedichten. Huis van Gedichten is partner in dit evenement als literaire en
culturele aanbieder voor scholen, en verzorgt programma’s in het spelen met taal en vinden van de
eigen stem. Huis van Gedichten heeft jarenlange ervaring met het organiseren en presenteren van
poëzie-evenementen.

Laatste woord aan het publiek
Een vakjury van professionele dichters én buurtgenoten beoordelen in de eerste ronde de
voorgedragen gedichten van de leerlingen. In de pauze schrijft Spreekuur het publiek een spreekkuur
voor. Ramón van Gammeren creëert intrigerende soundscapes, waar Frank van Westbroek zijn
gedichten als tekstuele pleisters op voordraagt, om zo het publiek en de jonge woordkunstenaars
voor te bereiden op de finale. Daar is het laatste woord is aan het publiek! De bezoekers bepalen de
uiteindelijke winnaar. Jij bent dus niet alleen van harte welkom, je stem is heel belangrijk!

‘Ik vertaal je’
Ook buurtbewoners gaan voor aanvang van de Poetry Battle spelen met taal. ‘Ik vertaal je’ bestaat
uit huiskamer-workshops onder begeleiding van Karin van Kalmthout van Huis van Gedichten. Drie
bewoners uit de Rivieren- en Stationsbuurt dragen een gedicht uit de eigen taal aan, gezamenlijk
onderzoeken we de poëzie op klank, beeld en betekenis. Alle deelnemers worden uitgenodigd het
gedicht op eigen wijze te interpreteren en verwoorden. Tijdens de Poetry Battle op 11 juni worden
de drie gedichten voorgedragen: zowel in de taal van herkomst als de Nederlandse interpretatie.
“Muziek is mijn Farhini*”
– Fardowsa, Crossing Border 2017
* blijdschap in het Somalisch

3, 5 en 7 juni bij het Huygenspark (locatie volgt), deelname is gratis.

Per sessie maximaal 8 deelnemers, informatie en aanmelden voor één of meerdere workshops via
info@huisvangedichten.nl
3 juni 14.00 – 16.00 uur
5 en 7 juni 19.30 – 21.30 uur

Meer inhoudelijke informatie over de Poetry Battle is krijgen via Malou van Osendarp, directeur Huis
van Gedichten: 06-54944466 of malou@huisvangedichten.nl.
Wilt u meer informatie achter het buurtinitiatief, neemt u dan contact op met Hetty Gijzen: 06-
23527872 of hettygijzen@hotmail.com.

Benieuwd naar vorig jaar? Zie hier: youtube.com/watch?v=4ukOD5jaqws&t=6s

De Haagse Poetry Battle 2018 wordt mede mogelijk gemaakt met steun van Fonds 1818, de
gemeente Den Haag en BuurtStation.

 

PoetryBattle 2018