Presentatie werkgroep Oranjeplein

De werkgroep Oranjeplein presenteerde in het Leefbaarheidsoverleg van januari de resultaten van haar onderzoek. In onderstaande presentatie zijn de belangrijkste bevindingen samengevat.

presenatie Leefbaarheidsoverleg januari 2020