Slangen gespot in de Stationsbuurt!

Gemeente Den Haag laat weten:

Er liggen er sinds enige tijd zwarte ronde slangen over diverse wegen in het centrum van Den Haag. Dit zijn zogenaamde telslangen. Aan de slangen is een kastje verbonden die meet hoeveel verkeer er op dat punt rijdt. De achtergrond is als volgt:

De gemeente wil graag de gevolgen meten van het invoeren van de verkeersmaatregelen in uw woonomgeving. Met de huidige telslangen meten we hoeveel verkeer er op dit moment door uw buurt rijdt. De telslangen zijn zo gevoelig dat zij onderscheid kunnen maken tussen vracht-, auto- en fietsverkeer.

De telslangen liggen er nog 1 tot 2 weken. Geruime tijd na de realisatie van de verkeersmaatregelen in uw woonomgeving (de afsluitingen van de Parallelweg, Hoefkade, Oranjeplein en Slijpmolen voor doorgaand autoverkeer) zal de meting herhaald worden. Vergelijking van beide metingen geeft een beeld van het effect van de verkeersmaatregelen.

Op 16 juli (onder voorbehoud) neemt het college een besluit over de invoering van de verkeersmaatregelen. Dit besluit omvat tevens de nota van beantwoording van de doorlopen inspraakprocedure.