Sloopwerkzaamheden The Grace van start

Bericht van Included Development

Geachte buurtbewoner,

Hierbij informeren wij u over enkele voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwbouwproject ‘The Grace’. Op de plaats van het kantoorgebouw aan de Rijswijkseweg 60 in Den Haag worden de komende jaren twee woontorens gerealiseerd met ongeveer 1.400 woningen.

Veiligheid
Inmiddels is de locatie op de Rijswijkseweg 60 verslechterd en komen er mensen op het terrein en in de gebouwen die hier niet mogen komen. Included heeft verschillende maatregelen genomen maar de hekken worden steeds kapot gemaakt en er worden openingen gemaakt waardoor mensen toegang krijgen tot het terrein terwijl dit ten strengste verboden is.

Slopen
Included heeft besloten om verdere maatregelen te nemen om de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te verbeteren en om de overlast te verminderen. Binnenkort wordt de gevel van het bestaande kantoorpand gesloopt, de locatie wordt opgeschoond en de bestaande hekken worden hersteld. Door het nemen van deze maatregelen zullen er geen mensen meer op het terrein bevinden en indien dit wel het geval is, worden deze mensen weggestuurd door beveiligers. De parkeergarage en de betonconstructie van het kantoorpand blijft intact.
Adex Groep (voorheen Bnext; voorheen Beelen) zal in juni 2023 de werkzaamheden uitvoeren. Tijdens deze werkzaamheden is de overlast op de omgeving beperkt, Adex Groep gaat zorgvuldig te werk waarbij de veiligheid van de omgeving ten alle tijden zal worden gewaarborgd en daarnaast blijven de wegen goed bereikbaar

Communicatie
Voor vragen, opmerkingen of meldingen kunt u zich wenden tot:
Included Development
Statenlaan 20, 5223 LA ‘s-Hertogenbosch | E-mail: info@thegrace.nl

Included Development houdt u op de hoogte van de totaalsloop middels een nieuwe informatiebrief.

Met vriendelijke groet,
Included Development
Team The Grace