spreektekst Buurtstation m.b.t. MUPI Stationsplein

Bewonersorganisatie Buurtstation heeft vandaag tijdens de zitting van de Bezwarencommissie van gemeente Den Haag het onderstaande ingebracht.

Het bezwaar van bewonersorganisatie Buurtstation m.b.t. de plaatsing richt zich op de verkeerskundige aspecten. Op het Stationsplein is sprake van een grote hoeveelheid verkeersstromen: tram, auto’s, vrachtverkeer, taxi’s, scooters, fietsers en voetgangers strijden om een plek op de kleine postzegel die het Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg is. Buurtstation vraagt de bezwarencommissie dan ook niet louter oog te hebben voor de theorie, maar voor de daadwerkelijk bestaande situatie. Deze is namelijk naar overtuiging van bewoners voor wat betreft de verkeersveiligheid niet acceptabel.

2019-05-24 spreektekst MUPI