spreektekst Buurtstation verkeersmaatregelen

Op donderdag 5 september bespreekt de commissie Leefomgeving van gemeente Den Haag het voorstel van het college voor het treffen van verkeersmaatregelen (knips) in het kader van het al voltooide project Loper Oude Centrum. Bewonersorganisatie is (onverminderd) voorstander van de geplande verkeersmaatregelen maar kritisch over het stroperige proces en het uitblijven van tijdelijke maatregelen voor een verkeersveiliger Stationsbuurt. De volledige spreektekst is hieronder te vinden.

Voor vragen of opmerkingen: info@buurtstation.nl.

Geachte leden van de commissie Leefomgeving, geachte wethouder,

Uw commissie spreekt vandaag over de verkeersmaatregelen in het kader van het project Loper Oude Centrum. Het is goed om te zien dat de wethouder op aandringen van bewoners ruimte heeft gevonden voor meer groen en extra parkeerplekken. Ook wil ik hierbij mijn waardering uitspreken dat in een eerder stadium in overleg met de wijk o.a. ruimte gevonden is om de aansluiting van de Parallelweg richting Stationsplein “in te klinkeren”. In combinatie met de extra straatbomen een mooie transformatie van dit deel van de stad, zeker als, hopelijk snel, de Sterfietsroute over de Hoefkade wordt gerealiseerd. En bewoners zien mogelijkheden om delen van onze wijk om te vormen tot woonerf of speelstraat. Kansen te over!

Maar waarom zijn we hier?

De Stationsbuurt zucht al jaren onder de enorme verkeersdruk van verkeer dat geen bestemming heeft in onze wijk. Dit verkeer zorgt voor veel herrie, stank en een zeer onveilige verkeerssituatie met zware ongelukken tot gevolg.

De wijk was dan ook verheugd dat in het kader van de Loper Oude Centrum verkeersmaatregelen noodzakelijk geacht werden. Over deze voor randvoorwaardelijke verkeersmaatregelen, de knips, gaat het inmiddels al ruim drie jaar. Helaas is de verkeerssituatie in die periode onverminderd gevaarlijk. De ongelukken afgelopen zomer haalden het nieuws maar waren feitelijk géén nieuws: de prachtig opgeleverde Stationsweg is verworden tot een populaire racebaan voor aso’s in snelle auto’s, motoren en scooters.

Bij een breed gedragen motie van de gemeenteraad werd in december 2017 aangedrongen op versnelde realisatie van de knips. In februari 2018 werd in de afdoening van de motie aangegeven dat de knips echt niet eerder gerealiseerd konden worden dan begin 2019. Het is nu september 2019 en helaas: de knips liggen er nog steeds niet. Dat terwijl de verkeersdruk op de wijk naar idee van bewoners alleen maar is toegenomen. Op letterlijk élk overleg dat Buurtstation het laatste jaar organiseerde, spraken we uiteindelijk wéér over verkeer.

Ik roep hierbij de gemeenteraad en de wethouder op om nu écht haast te maken met de realisatie van de verkeersmaatregelen.

Ik dank u voor uw aandacht.