Stationsbuurt

Grenzen
De grenzen van de Stationsbuurt zijn Groenewegje, Zieken, Rijswijkse  Plein, Van Maanenkade, Rijswijkseweg, Waldorpstraat, Parallelweg vanaf Wolterbeekstraat, Hoefkade, Falkstraat, Fagelstraat, Koningsstraat.

Het karakter van de buurt
De Stationsbuurt is tussen 1850 en 1910 gebouwd. De wijk ligt tussen station Hollands Spoor en het centrum van de stad; de Stationsweg is de stadsentree vanaf station HS naar de binnenstad. In de Stationsbuurt en Rivierenbuurt was in de jaren 80 intensieve stedelijke vernieuwing met veel sociale woningbouw. In de Stationsbuurt zijn twee grotere groengebieden: het Huijgenspark en het Oranjeplein.

De stedelijke dynamiek in dit gebied betreft vooral de openbare ruimte. Grote vastgoedontwikkelingen zijn niet aan de orde; wel moeten er andere bestemmingen komen voor bestaande (kantoor)gebouwen, met name bij station Den Haag Hollands Spoor. Veel studenten en jongeren namen kortgeleden nieuwe of gerenoveerde woningen in gebruik. Zo is het Student Hotel geopend, is er nieuwbouw langs het brede deel van de Stationsweg en is winkelcentrum de Bazar aan de Hoefkade getransformeerd tot de Bazaar of Ideas. De Stationsbuurt is aantrekkelijk voor mensen die het stadsleven weten te waarderen.

De Stationsbuurt in cijfers
In de Stationsbuurt wonen ruim 6.400 mensen. Het is in veel opzichten een gemêleerde wijk. Rijk en arm leven er naast elkaar. Er is zeer veel sociale woningbouw; dat geldt voor 78% van de
ruim 3.750 woningen. Dat is veel meer dan gemiddeld in Den Haag (33%). Het percentage koopwoningen is 11%; dat is lager dan gemiddeld in Den Haag (45%). Ook het percentage
particuliere huurwoningen, 9%, is veel lager dan het Haags gemiddelde (21%). Er zijn wel verschillende soorten woningen.

De Stationsbuurt ligt dicht bij de binnenstad, heeft een station en er zijn verschillende uitvalswegen in de buurt. Het aantal starters in de wijk is hoog. 56% van de bewoners heeft een niet-westerse achtergrond (Den Haag 35%). Er zijn veel eenoudergezinnen, waarvan een belangrijk deel met een minimuminkomen. Dat geldt voor 25,5% van de huishoudens in de Stationsbuurt; gemiddeld in Den Haag is dat 17,2%.

De Stationsbuurt is de laatste vijftien jaar sterk verbeterd en heeft veel potentie. Zo zijn er veel groene (bewoners)initiatieven. Het Oranjeplein en het Huijgenspark worden goed en intensief
gebruikt. In de Stationsbuurt zijn veel trotse bewoners die betrokken zijn bij hun buurt. Veel bewoners doet vrijwilligerswerk of zijn actief op school.

Stationsbuurt, een buurt waar het goed wonen is voor studenten
De Stationsbuurt kent een groeiend aantal studerende bewoners. Een aantal studentencomplexen is recent gebouwd (bijvoorbeeld het Het Strijkijzer, Y The Hague), andere complexen bestaan al (veel) langer (Huijgenspark, De Struijk) of zijn resultaat van een renovatie (Het Rode Dorp, House of Music). Door het grote aanbod van studentenwoningen is de Stationsbuurt in de laatste jaren een echte studenten (woon)buurt geworden. Veel voor studenten belangrijke faciliteiten zijn gelukkig goed bereikbaar: Studentenvereniging INTAC is gevestigd in de Stationsbuurt en het centrum ligt op loopafstand. Op het Stationsplein en de Stationsweg is veel horeca gevestigd. De Haagse Hogeschool is te voet bereikbaar en via Hollands Spoor zijn studentensteden Leiden, Delft en Rotterdam en zelfs Amsterdam prima bereikbaar.

Ook student worden in de Stationsbuurt? Hierbij een overzicht van de grotere complexen: