Subsidie voor groen dak of planten

Ons gebied Huygenspark valt in een van de prioritaire gebieden van de gemeente t.a.v. wateroverlast.
De gemeente wil zorgen dat er dus zoveel mogelijk regenwater wordt opgevangen.
Hiervoor is subsidie beschikbaar!
Korte toelichting op de subsidie van de gemeente:

Wilt u een groen dak aanleggen, met de buren een regenton aanschaffen of meer planten in de tuin in plaats van tegels? Vraag dan subsidie aan! De subsidie klimaatadaptatie van de gemeente Den Haag vergoed 50% van de kosten voor regenwateropvang maatregelen (tot een max van €500 per 1000 liter wateropvang). Het minimale subsidiebedrag dat u aanvraagt moet €500 bedragen, dus betrek vooral uw buren! En heeft u een Ooievaarspashouder? Dan krijgt u een volledige vergoeding dat vooraf wordt uitbetaald. Let op: U krijgt alleen subsidie als u binnen een van de volgende buurten woont: Schilderbuurt-Noord, Schildersbuurt-West, Zuidwal, Bezuidenhout Oost, Huygenspark, Rond de Energiecentrale, Duindorp, Scheveningen badplaats, Belgisch park en de Archipelbuurt. De gemeente heeft voor deze buurten gekozen omdat daar de risico’s voor wateroverlast het grootst zijn.