terugblik verkiezingsdebat 23 februari

Foto: Valerie Kuypers 

Verkiezingsdebat Stationsbuurt (en Oude Centrum)

Samen met het Buurtoverleg Oude Centrum organiseerde Buurtstation op 23 februari een verkiezingsdebat in The Grey Space intThe Middle in verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Elf partijen hadden iemand gestuurd, op wie je 16 maart kunt stemmen. De opkomst uit beide buurten was hoog. Na een voorstelrondje, een presentatie (eigen woningbezit in de Stationsbuurt 8% tegen 43% in Den Haag) en een quiz (hoeveel auto’s zijn er in de wijk gemiddeld per huishouden? Antwoord: 0,29) barstte de discussie los aan de hand van een aantal stellingen.

Dat 30 km per uur de maximumsnelheid in de Stationsbuurt zou moeten zijn vond bijna iedereen. Over parkeerdruk verschilden de meningen. Bezoekers van buiten de wijk moeten hun auto maar in een parkeergarage zetten en er mogen best een paar parkeerplekken worden opgeofferd voor meer groen, vonden de linkse partijen. Wie geen groen wil, kan PVV stemmen, die vindt het belangrijker dat iedereen zijn auto vóór de eigen deur kan zetten. De VVD wil per straat bekijken naar de verhouding groen, blauw (zoals politici politie en water noemen) en auto’s.

Ook afval hield de gemoederen bezig en in het bijzonder zwerfafval van afhaalhoreca. De presentator nam geen genoegen met vaagheid, maar vroeg door naar concrete maatregelen: wijkconciërges die vervuilers aanspreken (SP), milieustraat ook op zondag open (Partij voor de Dieren), ORAC’s na een melding meteen legen ook in het weekend (Hart voor Den Haag), horecavergunning alleen verlenen als de ondernemer een afvalcontract heeft (iemand uit de zaal) en meer handhaving (Hart voor den Haag, CDA, VVD, PvdA). Denk was het minst concreet, die wil alles oplossen met bewonersparticipatie.

Over de Doubletstraat en de Geleenstraat waren de buurtbewoners het in grote meerderheid eens: sluiten. Politici twijfelden: sluiten of verplaatsen, hoe help je de vrouwen het best als je weet dat prostitutie niet verdwijnt, hoeveel geld is er nodig voor een oplossing? Buurtbewoners vonden vooral frustrerend dat er de afgelopen jaren veel gepraat en onderzocht is, maar niets gebeurd.

Interessant is de opkomst van de uitvreter-economie. Bedrijven als Felyx, Check, Go Sharing, Gorillas, Getir en Flink gebruiken de openbare ruimte maar betalen er niet voor. De Haagse Stadspartij wil flitsbezorgers laten betalen voor gebruik van de openbare ruimte. D66 heeft als coalitiepartij de deelscooters gretig binnengehaald, maar schrok toch wel van het effect en wil nu – ten halve gekeerd – vaste parkeervakken.

Er was voor elk wat wils. Hopelijk hielp het debat buurtgenoten om op 16 maart het goede vakje rood te maken.