Verslag over 2020

Bewonersorganisatie Buurtstation legt elk jaar financieel en inhoudelijk verantwoording af aan de wijk en de gemeente over de activiteiten die ze heeft uitgevoerd. Het verslag over 2020 is hieronder te vinden. Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom via info@buurtstation.nl.

2020 Bestuursverslag Buurtstation v2