Vervolgbijeenkomst Buurtpreventieteam 22 februari

Op woensdag 22 november heeft bewonersorganisatie Buurtstation in samenwerking met politie, gemeente Den Haag en Zebra Welzijn een informatieavond over de mogelijke oprichting van een buurtpreventieteam in Stationsbuurt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er voldoende animo was onder de bezoekers om een buurtpreventieteam op te zetten. Op dinsdag 9 januari hebben de buurtbewoners die zich als vrijwilliger voor het Buurtpreventieteam (BPT) Stationsbuurt hebben aangemeld voor de laatste keer vergaderd.

Graag nodigen wij u uit voor de vervolgbijeenkomst die op donderdag 22 februari plaats zal vinden op het Politiebureau Hoefkade. Wij gaan tijdens deze bijeenkomst samen afspraken maken en vervolgstappen ondernemen. Voor deze bijeenkomst zijn alle geïnteresseerden van harte welkom.

Datum: 22 februari 2018
Locatie: Politiebureau Hoefkade
Tijdstip: 19:30

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Alper Kavak.