Vooraankondiging in gesprek met NOICS 7 maart, 19.00-21.00 uur

De gemeente organiseert maandag 7 maart van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers, waarbij een terugkoppeling wordt gegeven op het voorzieningenonderzoek CID.

Vooraankondiging 7 maart 2022