Vraag het de stadsdeelwethouder!

Op 29 januari maakten bewoners een wandeling door de wijk met stadsdeelwethouder Bert van Alphen. Helaas kon hij uiteindelijk niet aansluiten bij het Leefbaarheidsoverleg voor een gesprek met bewoners in verband met een raadsvergadering. Het Leefbaarheidsoverleg van 25 maart verviel wegens Corona. Op 16 september, de eerste vergadering na de lockdown en de zomervakantie, kon de stadsdeelwethouder helaas wederom niet aansluiten wegens een verplaatste raadsvergadering.

Inmiddels is de Corona-situatie helaas weer dusdanig dat een afspraak in de Stationsbuurt er op korte termijn niet in zit. Om bewoners toch in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen aan de stadsdeelwethouder roepen we hierbij iedereen op om vragen in te dienen via dit formulier. Een afvaardiging van bewoners zal namens de wijk langs gaan op het stadhuis en verslag doen van het vraaggesprek via een filmpje op YouTube.