vraaggesprek met stadsdeelwethouder Bert van Alphen

Op 13 november spraken bestuursleden Saskia Engelen, Lucienne de Roos en Nol Witte met stadsdeelwethouder Bert van Alphen. De inleidende kennismaking was helaas te slecht van geluidskwaliteit, daarom volgt een korte samenvatting.

Wat doet een stadsdeelwethouder?
Ik ben Bert van Alphen, ik ben o.a. stadsdeelwethouder voor het stadsdeel Centrum, het stadsdeel waar ik niet alleen dagelijks doorheen fiets maar waar ook ons mooie stadhuis gesetteld is. Ik woont er ook, alleen niet in de Stationsbuurt, maar in de Schilderswijk.

Wat is het verschil tussen je taak als stadsdeelwethouder en je andere taken als wethouder?
Ik heb inderdaad ook nog een eigen portefeuille; ik ben verantwoordelijk voor sociale zaken en werkgelegenheid, emancipatie, maatschappelijke opvang, allerlei zaken die er toe doen. We hebben de verdeling gemaakt binnen het college om wethouders verantwoordelijk te stellen voor een stadsdeel, dat betekent dat je je op de hoogte houdt, dat je aangesproken kan worden als zaken goed of minder goed lopen, regelmatig overleg hebt met de directie en de meest heikele punten bekijkt, in gesprek gaat met bewoners om zaken die moeilijk liggen te bespreken en proberen oplossingen er voor te vinden. Dat betekent dat ik wel met bewoners kan praten over verkeersmogelijkheden maar geen oplossing kan geven, de echte portefeuillehouder de wethouder Verkeer heeft daar het laatste woord over. Ik kan het doorgeven, maar niet oplossen.

Welke rol zie je voor bewoners ten opzichte van de gemeente?
We zijn als gemeente natuurlijk ook bewoners en de bewoners zijn ook de gemeente, dus eigenlijk loopt het in elkaar over. Je moet elkaar zien te treffen als zijnde partners. We hebben een bepaalde taak binnen het geheel, het besturen van een stad, een mooie stad als Den Haag daar moeten we door gevoed worden door degene die daar dagelijks in wonen, leven en al of niet in werken. Het moet een wisselwerking zijn. Wij moeten uiteindelijk de beslissingen nemen, democratisch gedefinieerd maar moeten wel gevoed worden uit de stad. Dus waar wij behoefte aan hebben is regelmatig contact met bewoners die op een goede en zinnige manier kritiek leveren en complimentjes geven op ons als bestuur.

Welke kansen zie je voor de Stationsbuurt?
De Stationsbuurt staat natuurlijk ongelooflijk in de belangstelling en is in ontwikkeling. Is uit een diep dal ophoog gekropen, eigenlijk in navolging van activiteiten die bewoners hebben georganiseerd. Het zat helemaal vast, zeker in eerdere periodes. Het entree van het station richting binnenstad was een diep dal, daar zijn we uitgekomen, Huijgenspark is mooi in ontwikkeling geweest, ook de Loper Oude Centrum heeft het geloof ik goed gedaan, al die ontwikkelingen zien er heel goed uit. Inzet van bewoners is daar debet aan.

We hebben bij bewoners vragen opgehaald die we je graag zouden voorleggen. Dat doen we nu, gezien Corona, via een afspraak in Teams. 
Bert van Alphen rond het introductiegesprek af: “Ik vind het jammer dat we elkaar niet fysiek treffen, ik had graag handjes gegeven, volgende keer doen we dat zeker dan gaan we er een feestje van maken! Graag maak ik nog van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de Stationsbuurt van gemeente Den Haag 30.000 euro zelf mag gaan besteden in het kader van ‘Stationsbuurt Begroot‘; bewoners kunnen hiervoor ideeën indienen en er zelf over stemmen.
Nol Witte reageert: “Dat is leuk, ondanks het feit dat er al heel veel gebeurd is in de afgelopen jaren, zijn er nog genoeg ideeën bij bewoners om dingen te doen, dus dat geld zal goed besteed worden!“.

N.B.: In Den Haag zijn in andere wijken al andere projecten geweest, zie bijvoorbeeld Statenkwartier Begroot.

De vragen uit de wijk en antwoorden van Bert van Alphen zijn te vinden in dit filmpje: